deyimlerimiz.com

Isı dam deyimi:

Isı dam deyiminin anlamı ve açıklaması

Hamam.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.