deyimlerimiz.com

İşi iş, kaşığı gümüş deyimi:

İşi iş, kaşığı gümüş deyiminin anlamı ve açıklaması

"İşi tam istediği yolda." anlamında kullanılan bir söz.
"İşi iş, kaşığı gümüş, mutlu mesut yaşayıp gidiyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.