deyimlerimiz.com

İşi tavına getirmek deyimi:

İşi tavına getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İşi en uygun duruma getirmek.
"İşi tavına getirip satışa çıkardılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.