deyimlerimiz.com

İşitmezliğe getirmek deyimi:

İşitmezliğe getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İşitmemiş, duymamış gibi davranmak, aldırmamak, işitmezlikten gelmek.
"İşitmezliğe getirip benim isteklerimi yazmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.