deyimlerimiz.com

Iska geçmek deyimi:

Iska geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hedefe isabet ettirememek, vuramamak.
"Bu sefer de ıska geçersen kaybedeceksin."
"Attığı şu, kaleyi ıska geçti."

2. Üzerinde durmamak, önem vermemek, atlamak.
"O kadar önemli sorularımızı, ıska geçti nedense."
"Toplantıda, söylediğim meseleyi ıska geçme."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.