deyimlerimiz.com

İskana açmak deyimi:

İskana açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kadastrosunu, planlarını ve altyapısını bitirip bir bölgeyi inşaat yapmaya hazır duruma getirmek.
"İskana açılmış büyük bir arazi arıyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.