deyimlerimiz.com

İskandil atmak deyimi:

İskandil atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Deniz derinliğini ölçmek için aleti denize atmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.