deyimlerimiz.com

Iskartaya ayırmak deyimi:

Iskartaya ayırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İşi yaramaz, değersiz bularak bir yana atmak.
"Beni hiç kimse ıskartaya ayıramaz."
"Bu kadar eşya ayırmışlar, hepsi ıskartaya mı ayrıldı şimdi bunların?"

Iskarta: Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.