deyimlerimiz.com

İşleyen değirmenin boğazına durmak deyimi:

İşleyen değirmenin boğazına durmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Düzgün gitmekte olan işi aksatacak davranışta bulunmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.