deyimlerimiz.com

Israr etmek deyimi:

Israr etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek.
"Diğer yoldan gitmekte ısrar etti."
"Gelmemekte ısrar edince, bir şey diyemedik."

2. Çok istemek.
"Çok ısrar ettiği için, onu da getirdik."
"Araba sürme konusunda ısrar etme."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.