deyimlerimiz.com

İstemem yan cebime koy deyimi:

İstemem yan cebime koy deyiminin anlamı ve açıklaması

Rüşvet konusunda alay yollu söylenir. Verilen bir hediyeyi almak istemez durumlar takındığı halde, o hediyenin verilmesinden çok memnun olan kişinin durumu için söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.