deyimlerimiz.com

İstihza etmek deyimi:

İstihza etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gizli veya kinayeli bir biçimde alay etmek, alaya almak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.