deyimlerimiz.com

İstihza şetareti deyimi:

İstihza şetareti deyiminin anlamı ve açıklaması

Biriyle alay edilirken duyulan sevinç.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.