deyimlerimiz.com

İstiklal sevdasına düşmek deyimi:

İstiklal sevdasına düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bağımsız olmayı istemek. Bağımlı bulunduğu devletin idaresinden kurtulup bağımsız olmaya çalışmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.