deyimlerimiz.com

Istılah paralamak deyimi:

Istılah paralamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ağdalı, hiç kimsenin anlamadığı bir biçimde konuşmak.
"Istılah paralayıp durma, Türkçe konuş."

Istılah: Herkesin anlayamayacağı anlamda kullanılan söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.