deyimlerimiz.com

İstinat ettirmek deyimi:

İstinat ettirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dayandırmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.