deyimlerimiz.com

İstirhamda bulunmak deyimi:

İstirhamda bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İstirham etmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.