deyimlerimiz.com

İt ite, it de kuyruğuna deyimi:

İt ite, it de kuyruğuna deyiminin anlamı ve açıklaması

Öyle uyuşuk kimseler ki işi her biri diğerinin yapmasını istiyor, sonuçta iş yapılmadan kalıyor, anlamında söylenir.
"Çok tembelsiniz; it ite, it de kuyruğuna buyuruyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.