deyimlerimiz.com

İtibar görmek deyimi:

İtibar görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Sayılmak, kendisine değer verilmek.

2. Aranmak, istenmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.