deyimlerimiz.com

İtibara almak deyimi:

İtibara almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Göz önünde tutmak, hesaba katmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.