deyimlerimiz.com

İtidalini kaybetmek deyimi:

İtidalini kaybetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırılığa kapılmak, soğukkanlılığını yitirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.