deyimlerimiz.com

İyi olmak deyimi:

İyi olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Beğenilir bir durum oluşmak.
"Bana yardıma gelmeniz çok iyi oldu."

2. Hasta iyileşmek.
"Artık iyi oldum, okula gidebilirim."

3. Uymak.
"Gömlek babama iyi oldu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.