deyimlerimiz.com

İzahatta bulunmak deyimi:

İzahatta bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İzahat vermek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.