deyimlerimiz.com

Jetonu plastik olmak deyimi:

Jetonu plastik olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Geç anlayan, anlama güçlüğü çeken kimseler için şaka yollu söylenir.
"Jetonu plastik olduğundan kandırıldığını hala anlamadı."
"Örneklerle anlattım, senin jetonun plastik mi dostum?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.