deyimlerimiz.com

Kabir suali deyimi:

Kabir suali deyiminin anlamı ve açıklaması

1. İslam inancına göre öldükten sonra mezarda sorulan soru.

2. Uzun ve bıktırıcı soru.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.