deyimlerimiz.com

Kaburgaları çıkmak deyimi:

Kaburgaları çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zayıf olmak.
"Esir askerlerin çoğunun kaburgaları çıkmıştı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.