deyimlerimiz.com

Kaburgaları sayılmak deyimi:

Kaburgaları sayılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zayıf olmak.
"Esir askerlerin çoğunun kaburgaları sayılıyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.