deyimlerimiz.com

Kaç baharın yoğurdunu yemek deyimi:

Kaç baharın yoğurdunu yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok yaşamak, ömrü uzun olmak.
"Kaç baharın yoğurdunu yemiş biri olduğundan öğütlerini dikkate alırım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.