deyimlerimiz.com

Kalafata çekmek deyimi:

Kalafata çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gemiyi onarmak için karaya çekmek.
"Çarpışmadan sonra yatı kalafata çekmek zorunda kaldık."

2. Azarlamak, paylamak.
"Sana her gün kalafata çekmek zorunda bırakma beni."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.