deyimlerimiz.com

Kalbi olmamak deyimi:

Kalbi olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Acıma duygusundan yoksun, acımasız olmak.
"Bu çocuğa eziyet ediyorsunuz. Kalbiniz yok mu sizin?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.