deyimlerimiz.com

Kalbi yerinden fırlamak deyimi:

Kalbi yerinden fırlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birdenbire heyecanlanmak veya korkmak.
"Balon patlayınca, kızcağızın kalbi yerinden fırladı."
"Görmeyince aklına bile gelmiyor, ama görünce kalbi yerinden fırlıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.