deyimlerimiz.com

Kalem açmak deyimi:

Kalem açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kalemin ucunu yontup kullanılabilecek bir duruma getirmek.
"Hazır uçlu kalemler çıkınca, kalem açmak da mazi olmaya başladı."
"Boya kalemlerini açmak için gitmişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.