deyimlerimiz.com

Kaleme kâğıda sarılmak deyimi:

Kaleme kâğıda sarılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hemen yazmaya başlamak.
"Kaleme kâğıda sarılıp söylediklerimi yazmaya başladı."
"Herkes kaleme kâğıda sarılsın, önemli notlar yazdıracağım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.