deyimlerimiz.com

Kaleyi içeriden fethetmek deyimi:

Kaleyi içeriden fethetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek.
"Kaleyi içeriden fethedince işi sonuçlandı."
"Kaleyi içeriden fethetmek, dışından zorlamaktan çok kolaydır.- Nutuk"
"Kaleyi içeriden fethetmek için kendi adamlarını önemli makamlara getirdiler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.