deyimlerimiz.com

Kalp ağrısı çekmek deyimi:

Kalp ağrısı çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Aşktan doğan üzüntü, yürek ağrısı çekmek.
"Şu kıza kendini kaptırma, sonra çok kalp ağrısı çekersin."

2. Sıkıntı, keder, yürek ağrısı çekmek.
"Kalp ağrısı çekmek bizim kaderimizde var."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.