deyimlerimiz.com

Kanı ısınmamak deyimi:

Kanı ısınmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinden elektrik alamamak, yakınlık hissedememek.
"Yeni patrona kanı ısınmadığı için işten ayrıldı."
"Okul müdürüne bir türlü kanım ısınmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.