deyimlerimiz.com

Kantara çekmek deyimi:

Kantara çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeyi tartmak.
"Getirdiğim ürünler kantara çekiliyor."

2. Birini sınamak.
"Daha yenisin, seni kantara çekerler, dikkatli ol."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.