deyimlerimiz.com

Kapı kapı aramak deyimi:

Kapı kapı aramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her yeri aramak.
"Polis suçluyu kapı kapı aramaya başladı."
"Çocuğunu kapı kapı aramış, sonunda bir parkta oynarken bulmuştu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.