deyimlerimiz.com

Kapısına dayanmak deyimi:

Kapısına dayanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gelip çatmak.
"Kış geldi, kapıya dayandı."

2. Bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak.
"Borçları da ödeyemez olduk, esnaflar kapıya dayandı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.