deyimlerimiz.com

Kâr koymak deyimi:

Kâr koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin maliyet fiyatı üzerine kâr payını katmak, kazanç koymak.
"Zaten çok fazla kâr koyup satmıyoruz."
"Bazı ürünleri, kâr koymadan satarak müşteri çekiyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.