deyimlerimiz.com

Kara liste deyimi:

Kara liste deyiminin anlamı ve açıklaması

Zararlı görülüp cezalandırılmaları, öldürülmeleri düşünülen kimseler hakkında tutulan liste.
"Köy muhtarını da kara listeye almışlar."
"Beni de kara listeye aldıklarını davranışlarından anlıyordum."
"Kara listede olduğum için bana vize vermediler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.