deyimlerimiz.com

Kara listeye almak deyimi:

Kara listeye almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birini, bir grubu, bir ülkeyi sakıncalı veya zararlı görmek.
"Bakanlığın kara listeye aldığı şirketlerin listesi açıklandı."
"Borcunu ödemekte zorlandığı için kara listeye alınmış."
"Düştün bir kere kara listeye, çıkman çok zor."
"Zor günümde yanımda olmayanları kara listeye aldım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.