deyimlerimiz.com

Karagözlük etmek deyimi:

Karagözlük etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Güldürüp eğlendirecek davranışlarda bulunmak.
"Çocuklara karagözlük edip, onların eğlenmesini sağladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.