deyimlerimiz.com

Karakola düşmek deyimi:

Karakola düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir suç dolayısıyla karakolluk olmak.
"Senin yüzünden karakola da düştük ya, pes diyorum artık."
"Olay çıkmasın, tekrar karakola düşmek istemiyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.