deyimlerimiz.com

Karakter yetiştirmek deyimi:

Karakter yetiştirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişilik sahibi, kuvvetli, doğru kimseler yetiştirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.