deyimlerimiz.com

Karar altına almak deyimi:

Karar altına almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karar vermek, kararlaştırmak.
"Bundan sonra yapılacakları görüşerek karar altına aldık."
"Şirket menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alındı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.