deyimlerimiz.com

Karaya düşmek deyimi:

Karaya düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Deniz içinde bulunan bir şey akıntı veya dalga ile kıyıya atılmak.
"Bölgemizde karaya düşen çöpleri toplamaya karar verdik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.