deyimlerimiz.com

Kardeş payı yapmak deyimi:

Kardeş payı yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Eşit oranlarda bölmek, taksim etmek, paylaştırmak.
"Çok açtılar, buldukları ekmeği oracıkta kardeş payı yaptılar."
"İş yerindeki kazançlarını her gün kardeş payı yaparlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.