deyimlerimiz.com

Kargaşa çıkarmak deyimi:

Kargaşa çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gürültü patırtıya yol açmak.
"Şimdi gelip kargaşa çıkaracak diye korkuyorum."
"Edepsiz adama bak ya! Kargaşa çıkarıp gitti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.