deyimlerimiz.com

Karşı karşıya deyimi:

Karşı karşıya deyiminin anlamı ve açıklaması

Biri diğerinin karşısında, anlamına gelir.
"Karşı karşıya çarpışarak savaşı kazanmışlardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.